عاشق و شیدا

۰۲خرداد
تصنیف «عاشق و شیدا» منتشر شد
با ملودی علی تجویدی و آواز امیرعلی هاشمی

تصنیف «عاشق و شیدا» منتشر شد

تصنیف «عاشق و شیدا» به کوشش موسسه هنری بانگ آوای سارنگ و با صدای امیرعلی هاشمی منتشر شد.