عاشقانه های پسر نوح

۲۷تیر
«عاشقانه های پسر نوح» منتشر می شود
از تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری

«عاشقانه های پسر نوح» منتشر می شود

آلبوم موسیقی «عاشقانه‌های پسر نوح» با اشعار و خوانش ادبی علی محمدمودب از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری به زودی منتشر خواهد شد.