طا‌ها شجاع‌نوری

۲۶آبان
موسیقی ‌ خوب آسفالت را می‌شکافد

موسیقی ‌ خوب آسفالت را می‌شکافد

هم اسم عجیب و کنجکاوی برانگیزشان، هم سابقه فرهنگی و حضور سینمایی پدرشان علیرضا شجاع‌نوری، هم دو، سه اجرای موفق و پر سر و صدای اول‌شان و هم از اینها مهم‌تر، حس و حال خوب و دلچسب و ‌تر و تازه موسیقی و ترانه‌هایشان بود که باعث شد یک گروه جوان و بی‌تجربه، بدون پشتوانه آکادمیک، با تکیه بر هوش و غریزه و سلیقه‌یی که وارد کارشان کردند، خیلی زودتر از آنچه تصورش می‌رفت میان اهل هنر و مخاطبان موسیقی برای خودشان نامی و جایی دست و پا کنند…
+ دنگ شو گروه خواننده محوری نیست