صد و هشتاد و یکمین مجله‌ی هنر موسیقی

۱۷اردیبهشت
صد و هشتاد و یکمین مجله‌ی «هنر موسیقی» منتشر شد
به همراه گفت‌وگویی مفصل با «آذین موحد»

صد و هشتاد و یکمین مجله‌ی «هنر موسیقی» منتشر شد

شماره ۱۸۱ مجله «هنر موسیقی» به همراه گفت‌وگویی مبسوط با «آذین موحد» (نوازنده‌ی فلوت و از آموزگاران موسیقی) منتشر شد.