صاحبخانه خوب،پویش صاحبخانه خوب،مستاجر،اجاره‌نشینی

04تیر

رسول نجفیان: سال‌هاست مستأجرم و می‌دانم مستأجران چه می‌کشند!

رسول نجفیان: سال‌هاست مستأجرم و می‌دانم مستأجران چه می‌کشند!