شیرین علی‌آبادی درگذشت

۱۰مهر

همسر فرهاد مشیری نقاش مشهور ایرانی

شیرین علی‌آبادی درگذشت