شیرین علی‌آبادی

۱۰مهر

همسر فرهاد مشیری نقاش مشهور ایرانی

شیرین علی‌آبادی درگذشت