شکستگی،تلویزیون،رادیو،خندوانه

21اسفند

حادثه برای عروسک‌گردان «جناب خان»: نمی‌توانم عروسکم را به کسی بسپرم

حادثه برای عروسک‌گردان «جناب خان»: نمی‌توانم عروسکم را به کسی بسپرم