شوپن

21آذر
بازسازی آخرین پیانوی شوپن

بازسازی آخرین پیانوی شوپن

یک کارشناس آمریکایی آخرین پیانوی «فردریک شوپن» را براساس استانداردهای سال ساخت، بازسازی می‌کند.