شورای نظارت بر آموزشگاههای موسیقی

08آذر
بررسی ۱۰ پرونده جدید در شورای نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی

بررسی ۱۰ پرونده جدید در شورای نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی

۱۰ پرونده متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه موسیقی در شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی یکشنبه ۷ آذرماه بررسی شد.

23آبان
حضور سرپرست معاونت امور هنری در جلسه شورای نظارت بر آموزشگاههای موسیقی

حضور سرپرست معاونت امور هنری در جلسه شورای نظارت بر آموزشگاههای موسیقی

19 پرونده متقاضیان مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد موسیقی در جلسه شورای نظارت بر آموزشگاههای آزاد موسیقی 22و 23آبان ماه بررسی شد.