شورای تهیه کنندگان سینمای ایران

۲۲تیر
روایت امیرحسین شریفی از اوضاع اقتصادی اهالی سینما

سینماگری که این روزها روی ماشین کار می‌کند

سینماگری که این روزها روی ماشین کار می‌کند

۱۸مرداد

پیکر سیدکمال طباطبایی تشییع شد/ انتقاد از بی‌محبتی بازیگران

پیکر سیدکمال طباطبایی تشییع شد/ انتقاد از بی‌محبتی بازیگران