شورای تهیه کنندگان سینمای ایران

22تیر
روایت امیرحسین شریفی از اوضاع اقتصادی اهالی سینما

سینماگری که این روزها روی ماشین کار می‌کند

سینماگری که این روزها روی ماشین کار می‌کند

18مرداد

پیکر سیدکمال طباطبایی تشییع شد/ انتقاد از بی‌محبتی بازیگران

پیکر سیدکمال طباطبایی تشییع شد/ انتقاد از بی‌محبتی بازیگران