شورای تهیه کنندگان سینمای ایران

۱۸مرداد

پیکر سیدکمال طباطبایی تشییع شد/ انتقاد از بی‌محبتی بازیگران

پیکر سیدکمال طباطبایی تشییع شد/ انتقاد از بی‌محبتی بازیگران