شهید سید علی اندرزگو

۱۷اسفند

عکس | مراسم عروسی شهید اندرزگو در سال ۱۳۵۰

عکس | مراسم عروسی شهید اندرزگو در سال ۱۳۵۰