شهریار کهن‌زاد

۱۲دی
شهریار کهن‌زاد: اگر حرفی داریم که می‌خواهیم همه جهان آن را بشنوند

شهریار کهن‌زاد: اگر حرفی داریم که می‌خواهیم همه جهان آن را بشنوند

دکتر شهریار کهن‌زاد، پزشک جراحی است که آواز می‌خواند و موسیقی می‌نویسد. خودش به نقل از لوریس چکناواریان در این‌باره می‌گوید: «من شیرقهوه‌ام» و معتقد است که جراحی دور از هنر نیست و در واقع، عین هنر است. او موسیقی را از شش‌سالگی با خریدن یک سازدهنی ۲۰ قرانی از «پول‌ تو جیبی‌»هایش آغاز کرد […]

۲۸مهر
سمفونی نغمه‌های صلح امضای من است

سمفونی نغمه‌های صلح امضای من است

قرارمان را در دفتری در بیمارستان پارس می‌گذاریم. پزشک و جراحی است که تازه‌ترین آلبوم خود را با عنوان «این یا آن» در شرف انتشار دارد؛ آن‌هم در سبک راک. البته این، اولین اثر شهریار کهن‌زاد نیست. او پیش از این نیز آثاری با عنوان «نغمه‌های صلح» و «عشق و دیگر هیچ» را منتشر کرده و حتی سمفونی «نغمه‌های صلح» را با رهبری لوریس چکناواریان و ارکستر ویرچوز ارمنستان در تالار وحدت روی صحنه برده است…
+انتخاب نام «این یا آن» برای آلبوم جدیدم، اشاره به شخصیت خود من است اما در مورد اینکه چرا به زبان انگلیسی نیز هست باید بگویم بین این من و آن من تفاوتی نیست، یک آدم است که در دووجه به دوگونه ارتباط برقرار می‌کند.