شعب انجمن موسیقی ایران

02اردیبهشت
برنامه های متنوع شعب انجمن موسیقی ایران در ایام کرونا

برنامه های متنوع شعب انجمن موسیقی ایران در ایام کرونا

با توجه به شرایط ویژۀ کشور، شیوع ویروس کرونا و تصمیم مسئولین مبنی بر عدم حضور فیزیکی افراد در عرصۀ اجتماع و ماندن در خانه جهت جلوگیری از گسترش بیماری، شعب استانی انجمن موسیقی ایران برنامه‌هایی را در ترغیب مردم برای حضور در خانه برگزار کردند.