شصتمین بینال موسیقی ونیز

26مهر
تماشاگران به وجد آمدند

تماشاگران به وجد آمدند

مراسم اختتامیه بینال شصتم ونیز یکشنبه شب ۲۵ مهر در حالی با اختصاص به موسیقی ایران برگزار شد که پائولو باراتا رئیس کل بینال ونیز، ایوان فدله آهنگساز، دبیر موسیقی بینال، کلدیو آمبروزینی مدیر هنری و رهبر اکس نوو آنسامبل، ایرج صهبایی آهنگساز، رهبر ارکستر و تنی چند از آهنگسازان، مدیران و استادان کنسرواتورهای موسیقی ایتالیا و تعدادی از تماشاگران میزبان این اجراها بودند.
+برنامه اجرایی نمایندگان موسیقی ایران در بینال با عنوان «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» در دو بخش اجرا شد

09تیر
با حضور موزیسین های ایرانی صورت می‌گیرد

با حضور موزیسین های ایرانی صورت می‌گیرد

به دنبال حضور آهنگسازان ایرانی در شصتمین بینال موسیقی ونیز و اجرای پروژه «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» در این رویداد هنری، این پروژه موسیقایی ۲۶ مهرماه در فستیوال اپرتو در رجواِمیلیای ایتالیا نیز اجرا می‌شود.
+جزئیات کامل در گفتگو با «مهدی خیامی»