شرکت گردشگری ژیوار

27مهر
با همکاری «خانه موسیقی»

با همکاری «خانه موسیقی»

تور موسیقی فلامنکو، قرون وسطی و فولکولوریک با هدف شناخت موسیقی در بافت فرهنگی، اجتماعی اسپانیا با همکاری خانه موسیقی برگزار می شود.
+این سفر با برگزاری ورکشاپ های موسیقی و دیدار با بزرگان موسیقی اسپانیا برگزار می شود