شرکت کتاب

18خرداد
در خارج از کشور

در خارج از کشور

زندگینامهء مادر آواز ایرانی، زنده یاد قمر الملوک وزیری در قالب کتابی با عنوان «قمری که خورشید شد» به نویسندگی زبیده جهانگیری (شبنم) در خارج از ایران و از سوی نشرِ «شرکت کتاب» به چاپ و انتشار رسید.
+زبیده جهانگیری دختر خواندهء قمر الملوک وزیری است