شرکت چکاوک زنده رود اسپادانا

05آبان
اثری از آرش آقایی و غزل همایونی

اثری از آرش آقایی و غزل همایونی

آلبوم تار و عود از آرش آقایی و غزل همایونی، توسط شرکت چکاوک زنده رود اسپادانا، راهی بازار شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آن را از طریق سایت ریتمو، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.