شجریان؛ از سپیده تا فریاد

۰۶خرداد
یکشنبه ششم خرداد در دانشگاه تهران

یکشنبه ششم خرداد در دانشگاه تهران

اولین نمایش عمومی فیلم مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» یکشنبه ششم خرداد در دانشگاه تهران برگزار می شود.

۲۴اردیبهشت
با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان

با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان

مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان استاد مشهور آواز ایرانی در روزهای آینده منتشر می شود.