شب‌های موسیقی چشمه

۱۴بهمن
از پنج‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه

از پنج‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه

جشن «شب‌های موسیقی چشمه» که از پنج‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه به مدت ۱۰ روز آغاز می‌شود به دیدار با گروهی از هنرمندان محبوب و برجسته‌ی این مرز و بوم اختصاص دارد که در کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی کورش برگزار می‌شود.
+ورود برای عموم آزاد است