شبی با فخرموسیقی ایران

۱۳مرداد
هدیه نفیس وزیر فرهنگ و ارشاد به فرهاد فخرالدینی اهدا شد | شهداد روحانی، حسین علیزاده، لوریس چکناواریان، علی مرادخانی و سیدمجتبی حسینی به کنسرت ارکستر فرهنگ و هنر به رهبری فرها فخرالدینی آمدند

هدیه نفیس وزیر فرهنگ و ارشاد به فرهاد فخرالدینی اهدا شد | شهداد روحانی، حسین علیزاده، لوریس چکناواریان، علی مرادخانی و سیدمجتبی حسینی به کنسرت ارکستر فرهنگ و هنر به رهبری فرها فخرالدینی آمدند

کنسرت «شبی با فخرموسیقی ایران» طی دو شب در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مرداد روی صحنه رفت و اساتید و بزرگان حوزه موسیقی در کشور به تماشای این کنسرت نشستند.