شاهرخ پور میامین

۱۶اردیبهشت
پیکر «شاهرخ پورمیامین» در غیاب مسئولان و حضور همکارانش تشییع شد

پیکر «شاهرخ پورمیامین» در غیاب مسئولان و حضور همکارانش تشییع شد

پیکر زنده یاد شاهرخ پورمیامین پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه بدون حضور مسئولان وزارت ارشاد و خانه موسیقی از تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد.
+فرمان فتحعلیان: شاهرخ هنرمندی بود که لبخند، مهربانی، دقت و کار او برای همه ما ارزش زیادی داشته و دارد