شانزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان

14شهریور
انتشار فراخوان مرحله نهایی شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی  جوان
از سوی دبیرخانه جشنواره

انتشار فراخوان مرحله نهایی شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

بعد از انتشار مرحله اول فراخوان این دوره از جشنواره، فراخوان مرحله نهایی شانزدهمین جشنواره موسیقی ملی جوان منتشر شد.