سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر

۰۵بهمن
از امروز ۵ بهمن ماه ساعت ١۶

از امروز ۵ بهمن ماه ساعت ١۶

بلیت فروشی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر از امروز ۵ بهمن ماه ساعت ١۶ و برای اولین بار در طول برگزاری جشنواره‌ موسیقی از طریق سه سامانه بلیت فروشی آغاز می‌شود.
+برنامه فروش اجراها به تفکیک سامانه