سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر

۱۰بهمن
اجرای آکاپلای گروه کر «اردیبهشت» در جشنواره

اجرای آکاپلای گروه کر «اردیبهشت» در جشنواره

گروه کر اردیبهشت ۲۱ قطعه در سی‌و‌چهارمین جشنواره موسیقی فجر اجرا خواهند کرد.