سیگنال موجود است

۲۲شهریور
با ایفای نقش در سریال موسیقایی «سیگنال موجود است»

با ایفای نقش در سریال موسیقایی «سیگنال موجود است»

«علی صادقی» بازیگر کمدی سر‌شناس، خواننده زیرزمینی شد!