سینمای ایران،فیلم،کیفیت،طلسم

۱۱فروردین

«طلسم» یک اتفاق در سینمای ایران بود/ لزوم دیده شدن آثار ماندگار با کیفیت خوب

«طلسم» یک اتفاق در سینمای ایران بود/ لزوم دیده شدن آثار ماندگار با کیفیت خوب