سید وحیدالدین مومنی

۰۷آبان
غلامرضا ورعی در گفتگو با موسیقی ایرانیان خبر داد:

غلامرضا ورعی در گفتگو با موسیقی ایرانیان خبر داد:

گروه موسیقی عشاق به سرپرستی غلامرضا ورعی و با صدای سید وحیدالدین مومنی در شهر رودسر برگزار می‌شود.