سید رضا صالحی‌امیری

۲۸دی
در حاشیه اولین اجرای رسمی ارکستر ملی ایران

در حاشیه اولین اجرای رسمی ارکستر ملی ایران

سید رضا صالحی‌امیری در حاشیه اجرای ارکستر ملی ایران با بیان اینکه ارکستر ملی بخشی از هویت ماست، گفت: همه ما به این هنرمندان به‌خصوص استاد شهبازیان افتخار می‌کنیم. وی ادامه داد: حضور من اینجا در حقیقت توجهی بوده به هنر موسیقی و اصحاب موسیقی همچنین برای ارکستر ملی ایران احترام ویژه‌ای قائل هستم. صالحی‌امیری […]