سید خیال یادگاری

۲۶بهمن
سه شنبه ۲۰ بهمن ماه در روستای «سیمانی»

سه شنبه ۲۰ بهمن ماه در روستای «سیمانی»

سید خیال یادگاری از مهم ترین مقام خوان های بخش گوران کرمانشاه سه شنبه ۲۰ بهمن ماه در روستای «سیمانی» دار فانی را وداع گفت. پیمان بزرگ نیا پژوهشگر و مولف موسیقی نواحی ضمن اعلام این خبر بیان کرد: استاد سید خیال یادگاری یکی از خوانندگان و مقام خوان های برجسته منطقه گوران کرمانشاه بود […]