سید اسماعیل ابطحی خوزانی

۲۶آذر
یک سازنده ساز درگذشت

یک سازنده ساز درگذشت

سید اسماعیل ابطحی خوزانی از هنرمندان پیشکسوت عرصه سازسازی روز شنبه بیست و ششم آذر در سن ۶۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.