سیدمحمد بهشتی

۰۲مرداد
سیدمحمد بهشتی:

سیدمحمد بهشتی:

سیدمحمد بهشتی بهترین راهکار برای حل برخی مشکلات و نزدیک شدن دیدگاه‌ها در حوزه موسیقی را «صبر کردن» دانست. بهشتی – رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – درباره این‌که چگونه می‌توان مشکلات حوزه موسیقی را برطرف و دیدگاه‌ها را در این حوزه به یکدیگر نزدیک کرد، گفت: با کمک صبر؛ صبر یک نوع […]