سیدعباس سجادی

۳۰مرداد
سیدعباس سجادی:

سیدعباس سجادی:

مدیرعامل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران گفت: تعطیل کردن تدریس موسیقی در فرهنگسراها، فکر خام و ناپخته‌ای بود که در دوره‌ای اجرا شد. سازمان فرهنگی – هنری شهرداری به‌عنوان نهادی مردمی و عمومی نمی‌تواند نسبت به خواسته‌های جامعه بی‌تفاوت باشد. سیدعباس سجادی، درباره‌ی لزوم برداشته شدن منع تدریس موسیقی در فرهنگسراها، اظهار کرد: فرهنگسرای نیاوران زیرمجموعه‌ی […]