سیدابوالحسن مختاباد

۲۸فروردین

یادداشتی از سیدابوالحسن مختاباد

سیدابوالحسن مختاباد: مرگ استاد داریوش صفوت در کمتر از یک سال گذشته، سه شاگرد طراز اول ابوالحسن صبا که به نوعی از او به عنوان یکی از معماران موسیقی ایرانی یاد می‌‌شود، به دیار باقی شتافتند. استاد حسن کسایی که اواخر خرداد ۹۱ درگذشت، استاد همایون خرم که شامگاه ۲۸ دی درگذشت و استاد صفوت […]