سپیده رییس سادات

03تیر

جزئیات این اجراها در گفتگو با حمید متبسم

گروه مضراب به سرپرستی حمید متبسم پاییز امسال در شهر‌های تورنتو، آتاوا و مونترال کانادا و بسیاری از شهر‌های اروپایی به روی صحنه می‌رود