سيدمحمدميرزاني

۲۳آذر

میرزانی: بنده‌، فرمان فتحعلیان را ممنوع الکار نکردم زیرا این اقدام به حوزه‌ی فعالیت‌هایم مربوط نمی‌شود

سیدمحمدمیرزانی گفت: بنده‌، فرمان فتحعلیان را ممنوع الکار نکردم زیرا این اقدام به حوزه‌ی فعالیت‌هایم مربوط نمی‌شود. مدیر دفتر موسیقی در رابطه‌ی دو خبر این روزهای حوزه‌ی موسیقی به خبرنگار بخش موسیقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، توضیح داد: گاهی،‌ رسانه‌ها اینقدر یک مساله را ملتهب می‌کنند که اگر بنده هم بخواهم اقدامی مثبت در برای این […]