سومین نمایشگاه ساز خانه موسیقی

۰۷مرداد
سومین نمایشگاه «سازخانه» برگزار می شود

سومین نمایشگاه «سازخانه» برگزار می شود

سومین نمایشگاه ساز خانه موسیقی با عنوان «سازخانه» دی ماه سال جاری در خانه هنرمندان برگزار می شود.