سومین جشنواره کُهن آواهای تنبور

۱۵تیر
جشنواره کهن آواهای تنبور برگزار می‌شود

جشنواره کهن آواهای تنبور برگزار می‌شود

سومین جشنواره کُهن آواهای تنبور با هدف حفظ و اشاعه موسیقی مقامی و کردی و شناسایی استعدادهای جوان برگزار می‌شود.