سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایران

۰۳اسفند
سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در بوشهر به تعویق افتاد

سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در بوشهر به تعویق افتاد

سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.