سومین آلبوم گروه موسیقی نیوش

۱۳بهمن
سروش قهرمانلو خبر داد: انتشار کار تازه روی کاست و گرامافون

سروش قهرمانلو خبر داد: انتشار کار تازه روی کاست و گرامافون

سومین آلبوم گروه موسیقی «نیوش» با عنوان «نیوش» و تیتر «خواهم گفت» در حالی منتشر می‌شود که اعضای این گروه تدابیر متفاوتی را برای نحوه انتشار اثرشان در نظر گرفته‌اند.