سومین آلبوم علی جعفری‌پویان

۱۶اردیبهشت
سومین آلبوم علی جعفری‌پویان منتشر می‌شود

سومین آلبوم علی جعفری‌پویان منتشر می‌شود

علی جعفری‌پویان سومین آلبومش را با نام «بوسه بر بال‌های پروانه» اواسط اردیبشت ماه منتشر می‌کند.