سه گانه رباب

09مرداد
سیامک قلمی از سه‌گانه «رباب» می گوید
تلاش برای رهایی یک ساز از مهجوریت در موسیقی سنتی

سیامک قلمی از سه‌گانه «رباب» می گوید

سیامک قلمی؛ با ساخت سه‌گانه رباب «سوپرانو»، «آلتو» و «باس»، امیدوار است با تولید آلبومی از این سازها به عنوان نتیجه طرح پژوهشی خود، رباب را از مهجوریت در موسیقی سنتی ایرانی نجات دهد.