سه نابغه‌ی آلمانی

02آذر
این سه نابغه‌ی آلمانی در حلقه موسیقی و شعر و فلسفه

این سه نابغه‌ی آلمانی در حلقه موسیقی و شعر و فلسفه

لودویگ فَن بتهوون، گئورگ ویلهلم فردریش هگل و فردریش هولدرلین در سال ۱۷۷۰ میلادی در آلمان به دنیا آمدند.