سهیل و بصیر فقیه‌نصیری

25آبان
سهیل و بصیر فقیه‌نصیری: آثار من تلاشی است برای آشتی نسل جدید با ادبیات کهن

سهیل و بصیر فقیه‌نصیری: آثار من تلاشی است برای آشتی نسل جدید با ادبیات کهن

بصیر فقیه‌نصیری آهنگساز و نوازنده با اشاره به آشنا نبودن نسل جدید با ادبیات کلاسیک ایرانی گفت: تلاش می‌کنم تا به مخاطب نسل جدید، فرصت درون‌نگری و بازشناخت این ادبیات را بدهم.