سنگ اصلی مزار «مرتضی پاشایی»

۲۹آذر
با برگزاری مراسم خصوصی

با برگزاری مراسم خصوصی

ساعت ۱۱ صبح ۲۹ آذرماه سنگ اصلی مزار «مرتضی پاشایی» خواننده موسیقی پاپ نصب گردید. این مراسم به صورت خصوصی و تنها با حضور افراد خانواده و تعدادی از دوستان و آشنایان او برگزار شد.