سندرو گُرلی

29تیر
به دنبال حضور موسیقی ایران در بینال ونیز

به دنبال حضور موسیقی ایران در بینال ونیز

سندرو گُرلی رهبر آنسامبل دیوِرتیمنتو ایتالیا درباره حضور موسیقی ایران در شصتمین بینال موسیقی ونیز گفت: «حضور سه آهنگساز ایرانی در ونیز بسیار حائز اهمیت است و فکر میکنم تاثیری عمیق بر روی شنوندگان خواهد داشت و بدین ترتیب بدعت یک سابقه را برای حضور مجدد در آینده خواهد گذاشت.»
+خیلی شناخت موسیقی های سنتهای دیگر اهمیت دارد
+از سه آهنگساز ایرانی خواستیم که به ما کمک کنند تا آرزو و خواسته ما که تلفیق دو سنت است به واقعیت تبدیل شود