سلفی

۱۳آبان

تصاویر هنرمندانی که سلفی می‌گرفتند، وقتی که سلفی گرفتن مد نبود!

تصاویر هنرمندانی که سلفی می‌گرفتند، وقتی که سلفی گرفتن مد نبود!

۳۰آذر

سلفی‌بگیرهای قاجاری/۱۷۰ سال پیش هم فتوشاپ می‌کردند؟

سلفی‌بگیرهای قاجاری/۱۷۰ سال پیش هم فتوشاپ می‌کردند؟

۲۵آذر

نخستین سلفی‌های ایرانی را اینجا ببینید

نخستین سلفی‌های ایرانی را اینجا ببینید

۱۶فروردین

چرا سلفی گرفتن هنر نیست؟

چرا سلفی گرفتن هنر نیست؟