سلفی

13آبان

تصاویر هنرمندانی که سلفی می‌گرفتند، وقتی که سلفی گرفتن مد نبود!

تصاویر هنرمندانی که سلفی می‌گرفتند، وقتی که سلفی گرفتن مد نبود!

30آذر

سلفی‌بگیرهای قاجاری/۱۷۰ سال پیش هم فتوشاپ می‌کردند؟

سلفی‌بگیرهای قاجاری/۱۷۰ سال پیش هم فتوشاپ می‌کردند؟

25آذر

نخستین سلفی‌های ایرانی را اینجا ببینید

نخستین سلفی‌های ایرانی را اینجا ببینید

16فروردین

چرا سلفی گرفتن هنر نیست؟

چرا سلفی گرفتن هنر نیست؟