سلسله نشست های انجمن موسیقی استان بوشهر

09آبان
سلسله نشست های انجمن موسیقی استان بوشهر برگزار شد

سلسله نشست های انجمن موسیقی استان بوشهر برگزار شد

به منظور ایجاد از سر گیری ارتباطات هنری هنرمندان موسیقی استان بوشهر و با هدف گردهمایی، تقدیر و تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان و حضور جوانان عرصه ی موسیقی بوشهر، انجمن موسیقی بوشهر سلسله نشست های موسیقایی خود را با عنوان (نِیمه) برگزار کرد.