سفیر موسیقی وطن

27بهمن
گفتگو با کارن احمدی، نابغه موسیقیِ ۱۴ ساله
آمیخته ای از استعداد و آرزوهای بزرگ

گفتگو با کارن احمدی، نابغه موسیقیِ ۱۴ ساله

نوجوان خنده روی ۱۴ ساله، زاده سنندج و آمده از خاستگاه و شهر خلاق موسیقی جهان؛ به واسطه مقام های زیادی که تا سن ۱۴ سالگی کسب کرده لقب نابغه موسیقی ایران را ازآن خود کرده است.