سفارت فلیپین

۲۳خرداد
ارکستر ایرانی در جشن روز استقلال فیلیپین نواخت
با اجرای آثار کلاسیک

ارکستر ایرانی در جشن روز استقلال فیلیپین نواخت

سفارت فلیپین در جمهوری اسلامی ایران صدو بیست و سومین سالگرد روز استقلال این کشور را با اجرای آثار کلاسیک توسط یک ارکستر ایرانی جشن گرفت.